Portál pro zodpovědné majitele psů

Poradci chovu

Každý klub má svého poradce chovu, který má zodpovědnost za dané plemeno a chovatelům má v otázkách chovu poradit. Má povinnost vystavit krycí listy na žádost chovatele, předávat plemenné knize doklady k zápisu štěňat, označit průkazy původu jedinců, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a předat je plemenné knize k zápisu do rejstříku chovných psů a fen. Má povinnost průběžně dodávat redakci Zpravodaje SBT zprávy týkající se chovu, výstav apod., spolupracovat při personálním obsazení výstavního kruhu na klubové a speciální výstavě, poradit chovatelům a členům klubu v otázkách týkajících se chovu, péče a držení zvířat. Má povinnost dodržovat všechna ustanovení FCI, ČMKU, chovatelského klubu a zákona na ochranu zvířat proti týrání, týkajících se chovu a držení psů. Atd.